STICHTING ESSURE CLAIMS

WAT IS ESSURE EN HOE WERKT HET?

Essure is op de markt gebracht als een permanente sterilisatiemethode bij vrouwen, waarvoor geen operatie nodig was. Essure is ontwikkeld door Conceptus Inc., dat in 2013 onderdeel werd van Bayer Healthcare. Essure is een zacht, flexibel metalen veertje dat door een arts bij de betreffende vrouw wordt ingebracht om de eileiders dicht te laten groeien.
Na een periode van drie maanden vormt zich littekenweefsel rondom het Essure implantaat, waardoor een barrière ontstaat dat voorkomt dat zaadcellen de eicellen kunnen bereiken.

DE STICHTING

Stichting Essure Claims is een onafhankelijke Nederlandse stichting (de “Stichting”). De Stichting komt op voor de belangen van benadeelde vrouwen die schade hebben geleden door implementatie van een Essure implantaat.
De Stichting behartigt en vertegenwoordigt de belangen van vrouwen die schade lijden, schade dreigen te lijden en/of schade hebben geleden door het handelen en/of nalaten van Bayer ten aanzien van het Essure implantaat.
De Stichting tracht haar doelen te bereiken door het doen van onderzoek en het verstrekken van informatie. Daarnaast is de Stichting voornemens om namens de benadeelde vrouwen een gerechtelijke procedure te starten in Nederland en om een verklaring voor recht te vragen waarin het onrechtmatig handelen van Bayer jegens de gedupeerde vrouwen wordt vastgesteld. De Stichting streeft er naar een bindende schikking met Bayer te realiseren waarmee de benadeelde vrouwen gecompenseerd worden. Ook onderzoekt de Stichting andere manieren om ervoor te zorgen dat de benadeelde vrouwen gecompenseerd worden.

ESSURE VAN DE MARKT GEHAALD

inds Essure op de markt is gebracht zijn er steeds meer meldingen van gevaarlijke bijwerkingen die in verband worden gebracht met Essure. Veel vrouwen hebben door Essure ongewenste bijwerkingen ervaren, waaronder perforatie van de baarmoeder of andere organen en chronische pijn. Veel vrouwen hebben het Essure implantaat operatief moeten laten verwijderen.
Op 29 mei 2017 heeft Bayer aangekondigd om Essure van de Nederlandse markt te halen waarna verkoop en distributie per 1 juli 2017 is stopgezet. Na duizenden klachten tegen Bayer, heeft zij op 25 september 2017 de verkoop en distributie in alle landen – buiten de Verenigde Staten – stopgezet. Op 31 december 2018 is Bayer gestopt met het op de markt brengen van Essure in de Verenigde Staten.

AANMELDEN

Voor meer informatie om u aan te melden bij de Stichting ga naar

OVER ONS

HET BESTUUR

ANTOINETTE COLLIGNON

GUIDO ROOIJACKERS

JULES SCHAGEN VAN LEEUWEN

JULES SCHAGEN VAN LEEUWEN

HET BESTUUR

GEMMA KENTER

KARL PETER PUSZKAJLER

KIM SMIT

JURIDISCHE BIJSTAND

LEMSTRA VAN DER KORST NV
Lemstra Van der Korst NV assists the Foundation on various legal matters, including: (i) entering into discussions with and preparing a lawsuit against Bayer and/or its subsidiaries; (ii) potentially entering into settlement discussions with such entities, and; (iii) possibly following up on such discussions with WCAM (collective settlements) proceedings.

POGUST GOODHEAD

Pogust Goodhead assists the Foundation in filing the Dutch claim against Bayer. Pogust Goodhead has an extensive track record of Essure-related litigation in the United Kingdom and the United States and will assist the Foundation wherever possible. This ensures that the case against Bayer is litigated at the highest level.

PROCESFINANCIERING

CHATTENHAM FUNDING LLC Chattenham Funding LLC financiert de activiteiten van de Stichting ten behoeve van de benadeelde partijen. In ruil daarvoor zal Chattenham Funding LLC een financiering van maximaal 25% incasseren, indien de Stichting een vergoeding verkrijgt voor de benadeelde partijen.

CONTACT

INFO@ESSURECLAIMSNETHERLANDS.COM
For more information about the Essure class action in the United Kingdom, please visit essureclaimlawyers.com

Follow us on social media to learn more about our cases and values.

Stichting
Essure Claims

Stichting
Essure Claims

KIM SMIT

Kim Smit (1970) is een ervaren CFO/bestuurder/toezichthouder met een hoog niveau van persoonlijke integriteit die een brede, internationale carrière heeft opgebouwd via een ruime schakering aan functies bij Royal Dutch Shell en meer recentelijk bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Veel ervaring met en kennis van onder andere organisatie- en verandermanagement, governance, lange-termijninvesteringen, risicomanagement, ICT, compliance, treasury en strategie.

Werkervaring

 • 2018-nu Lid Raad van bestuur Leids Universitair Medisch Centrum
 • 1993-2016 Royal Dutch Shell group met als laatste posities CFO Al Karaana Petrochemicals en Vice President Finance Contracting & Procurement

Supervisory

 • Lid Raad van Toezicht en Voorzitter Audit Commissie Naturalis Biodiversity Center
 • Lid Raad van Toezicht Japanmuseum SieboldHuis
 • Lid Raad van Toezicht en Voorzitter Audit Commissie Omroep West
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Leiden European City of Science 2022
 • Lid Bestuur Stichting Curium(ex officio)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Biopartner (ex officio)
 • Lid Bestuur DHD (ex officio)

Opleiding

 • 1988 Stedelijk Gymnasium Nijmegen
 • 1993 Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po)

KARL PETER PUSZKAJLER

In zijn loopbaan als rechter heeft Karl duizenden civiele en strafzaken beslecht en – onder meer – expertise opgedaan op alle terreinen van het handels- en ondernemingsrecht. Na zijn pensionering in 2011 bij het Hof van Beroep in München heeft hij zich toegelegd op het internationaal privaatrecht, het vennootschapsrecht en het kapitaalmarktrecht en heeft hij zijn praktijk als onafhankelijk arbiter zowel in nationale als internationale fora uitgebreid.

Sinds 2016 geeft hij advies aan juridische adviseurs met betrekking tot claims van grote investeerders in het kader van het Duitse kapitaalmarktmodelprocesrecht (KapMuG). Hij is co-directeur van de Nederlandse SICAF (Stichting Investor Claims Against Fortis) en lid van de adviesraad van de Stichting Steinhoff International Compensation Claims.

Hij geeft al decennia lang les en opleiding aan advocaten en rechters in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hij heeft ook de Rwandese regering geraadpleegd bij het herstel van de rechterlijke macht nadat de genocide het land had verwoest en heeft onlangs het bestuur van de Autonome Regio Koerdistan (Irak) geadviseerd in een project om de handhavingsprocedures te moderniseren.

Hij is co-auteur van commentaren op de Duitse wet op de naamloze vennootschappen (GmbHG) en op de compensatieprocedure voor minderheidsaandeelhouders (SpruchG).

GEMMA KENTER

Gemma Kenter (1952) heeft geneeskunde gestudeerd aan de UVA, waarna zij is opgeleid tot gynaecoloog in Leiden en Amsterdam. Zij heeft een subspecialisatie in gynaecologische oncologie en was hoofd van de polikliniek in het LUMC van 1986- 1997 en hoofd van de gynaecologische oncologie in het LUMC van 1997-2009.

In 1991 is zij gepromoveerd in Utrecht op het proefschrift “Aspects on treatment and prognosis in carcinoma of the uterine cervix”. In 2005 werd zij benoemd tot hoogleraar gynaecologische oncologie met speciale interesse in immunotherapie. In aug 2009 werd zij hoofd van het Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam (AMC, AVL, VUmc). Haar interessegebieden zijn: “Late gevolgen van de behandeling voor baarmoederhalskanker” en “ De rol van het immuunsysteem bij baarmoederhalskanker”. Sinds december 2018 is zij met emeritaa

GUIDO ROOIJACKERS

WERK

 • Business valuator en specialist op het gebied van economische schadebepaling
 • Sinds 2002 partner bij Sman Business Value

ANDERE FUNCTIES

 • Bestuurslid (secretaris) Nederlands Instituut voor Register Valuators (2006-2012)
 • Bestuurslid De Maatschappij, departement Zaanstreek-Waterland
KWALIFICATIES/LIDMAATSCHAPPEN

 • Drs., financiële bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Lid van Vereniging van Register Controllers
 • Lid van Nederlands Instituut voor Register Valuators
 • Lid van European Association of Certified Valuators and Analysts (EACVA)
 • Ingeschreven als gerechtelijk deskundige bij Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen

ANTOINETTE COLLIGNON

WERK

 • 1990 – 1996: Letselschadeadvocate bij onder meer Marree & Dijxhoorn en Beer advocaten
 • Sinds 2010 partner en advocaat bij Legaltree

Zij is een specialist in (grensoverschrijdende) aansprakelijkheid- en letselschadezaken, product aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en internationaal privaat recht. Zij adviseert verzekeraars, ondernemingen en slachtoffers. In internationale zaken werkt zij nauw samen met advocatenkantoren in Europa en Amerika.

ANDERE FUNCTIES

 • Medeoprichter van PEOPIL (Pan European Organisation for Personal Injury Lawyers)
 • Lid van LSA en VASR, verenigingen van letselschadeadvocaten
 • IETL (Institute for European Traffic Law), vice-president 2010-2014
 • GJN (Global Justice Network), Member of the Board
 • Voorzitter klachtencommissie ongewenst gedrag van PANTAR, Amsterdam sinds 2011
 • Docent bij onder meer SDU, Kerckebosch, Legalplanet, AVDR

JULES SCHAGEN VAN LEEUWEN

WERK

 • 1978: Artsexamen Rijksuniversiteit Utrecht.
 • 1976 – 1977: Gewerkt in rurale ziekenhuizen in Brazilië, in de staten Pará en Ceará
 • 1978: ECFMG U.S. certificate for foreign medical graduates en werkzaam op afdeling vaatchirurgie van Indiana University Hospital, Indianapolis, USA
 • 1978 – 1980: Opleiding in obstetrie/gynaecologie en chirurgie en tropengeneeskunde
 • 1980 – 1985: Medical officer (in charge) of Holy Family Hospital, Berekum, Ghana
 • 1986 – 1991: Opleiding tot vrouwenarts, Academisch Ziekenhuis Utrecht en St. Joseph Ziekenhuis te Eindhoven
 • 1991 – 2019: Werkzaam als vrouwenarts in het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein/Utrecht
 • 2019: Gast docent en operateur urogynaecologie in Radboud UMC Nijmegen, Teaching OVHipec at Gleneagles Hospital Hong Kong, Auditor DNV-GL in UMCG Groningen, Gynaecoloog bij Mungra Medical Centre, Nickerie, Suriname, Visiting teaching medical specialist Djokjakarta, Solo en Semarang Midden Java
 • 2020: Werkzaam bij het Holy Family Hospital, Berekum, Ghana
 • 2020 – heden: Scen arts KNMG
 • 2021 – heden: Decaan van de Antonius acedemie van het St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein

 

ANDERE FUNCTIES

 • Lid MEC-U (beoordelingscommissie voor wetenschappelijk onderzoek)
 • Opleider gynaecologie & verloskunde (inclusief plaatsvervangend) 1994-2017
 • Lid centrale opleidingscommissie St. Antonius ziekenhuis tot 2018
 • Lid klachtencommissie St Antonius ziekenhuis (tot op heden)
 • Hoofd Research and Development Gynaecology&Obstetrics St Antonius tot 2019
 • Lid koepel Kwaliteit NVOG (o.a. als hoofdvisitator niet-opleidings klinieken tot 2005)
 • Voorzitter cie. Richtlijnontwikkeling NVOG tot 2007
 • Lid cie. kwaliteitsdocumenten NVOG
 • Lid Ghana committee on pelvic floor disorders IUGA
 • Voorzitter cie. Onderzoek en Onderwijs. St. Antonius ziekenhuis tot 2009
 • Mede oprichter en lid team “opvang bij een schokkende gebeurtenis” “TOP team” St. Antonius ziekenhuis tot 2008
 • Voorzitter bibliotheek commissie St. Antonius Ziekenhuis tot 2012
 • Lid werkgroep deskundigheidsbevordering huisartsen Zuid-West Utrecht
 • Voorzitter Stichting Berekum (stichting ter bevordering van medische kennis in Berekum, Ghana; www.berekum.nlR

13/01 09:00

Our Chatbot is currently unavailable due to scheduled maintenance.

Please call us on 03330 155 900 or try again later