STICHTING ESSURE CLAIMS

WAT IS ESSURE EN HOE WERKT HET?

Essure is op de markt gebracht als een permanente sterilisatiemethode bij vrouwen, waarvoor geen operatie nodig was. Essure is ontwikkeld door Conceptus Inc., dat in 2013 onderdeel werd van Bayer Healthcare. Essure is een zacht, flexibel metalen veertje dat door een arts bij de betreffende vrouw wordt ingebracht om de eileiders dicht te laten groeien.
Na een periode van drie maanden vormt zich littekenweefsel rondom het Essure implantaat, waardoor een barrière ontstaat dat voorkomt dat zaadcellen de eicellen kunnen bereiken.

DE STICHTING

Stichting Essure Claims is een onafhankelijke Nederlandse stichting (de “Stichting”). De Stichting komt op voor de belangen van benadeelde vrouwen die schade hebben geleden door implementatie van een Essure implantaat.

De Stichting behartigt en vertegenwoordigt de belangen van vrouwen die schade lijden, schade dreigen te lijden en/of schade hebben geleden door het handelen en/of nalaten van Bayer ten aanzien van het Essure implantaat.
De Stichting tracht haar doelen te bereiken door het doen van onderzoek en het verstrekken van informatie. Daarnaast is de Stichting voornemens om namens de benadeelde vrouwen een gerechtelijke procedure te starten in Nederland en om een verklaring voor recht te vragen waarin het onrechtmatig handelen van Bayer jegens de gedupeerde vrouwen wordt vastgesteld. De Stichting streeft er naar een bindende schikking met Bayer te realiseren waarmee de benadeelde vrouwen gecompenseerd worden. Ook onderzoekt de Stichting andere manieren om ervoor te zorgen dat de benadeelde vrouwen gecompenseerd worden.

ESSURE VAN DE MARKT GEHAALD

inds Essure op de markt is gebracht zijn er steeds meer meldingen van gevaarlijke bijwerkingen die in verband worden gebracht met Essure. Veel vrouwen hebben door Essure ongewenste bijwerkingen ervaren, waaronder perforatie van de baarmoeder of andere organen en chronische pijn. Veel vrouwen hebben het Essure implantaat operatief moeten laten verwijderen.
Op 29 mei 2017 heeft Bayer aangekondigd om Essure van de Nederlandse markt te halen waarna verkoop en distributie per 1 juli 2017 is stopgezet. Na duizenden klachten tegen Bayer, heeft zij op 25 september 2017 de verkoop en distributie in alle landen – buiten de Verenigde Staten – stopgezet. Op 31 december 2018 is Bayer gestopt met het op de markt brengen van Essure in de Verenigde Staten.

AANMELDEN

Voor meer informatie om u aan te melden bij de Stichting ga naar

OVER ONS

HET BESTUUR

ANTOINETTE COLLIGNON

GUIDO ROOIJACKERS

JULES SCHAGEN VAN LEEUWEN

JULES SCHAGEN VAN LEEUWEN

MANAGEMENT BOARD

GEMMA KENTER

KARL PETER PUSZKAJLER

KIM SMIT

LEMSTRA VAN DER KORST N.V.
Lemstra Van der Korst N.V. staat de Stichting bij over verschillende juridische aangelegenheden, waaronder: (i) het aangaan van discussies met en het voorbereiden van een rechtszaak tegen Bayer en/of haar dochtervennootschappen; (ii) het mogelijk aangaan van schikkingsgesprekken met dergelijke entiteiten, en; (iii) het mogelijk opvolgen van dergelijke discussies met WCAM-procedures (collectieve schikkingen).

PGMBM

PGMBM assisteert de Stichting bij het instellen van de Nederlandse vordering tegen Bayer. PGMBM heeft een uitgebreide track record op het gebied van Essure-gerelateerde rechtszaken in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en zullen de Stichting waar mogelijk bijstaan. Dit zorgt ervoor dat in de zaak tegen Bayer op het hoogste niveau wordt geprocedeerd.

PROCESFINANCIERING

CHATTENHAM FUNDING LLC

Chattenham Funding LLC financiert de activiteiten van de Stichting ten behoeve van de benadeelde partijen. In ruil daarvoor zal Chattenham Funding LLC een financiering van maximaal 25% incasseren, indien de Stichting een vergoeding verkrijgt voor de benadeelde partijen.

NIEUWS

April 9, 2018

FDA Activities Related to Essure

September 18, 2017

Bayer halts non-U.S. sales of its contraceptive implant

June 26, 2017

Device Deportation: Bayer to Discontinue Essure in Canada and Multiple European Countries

June 26, 2017

June 26, 2017

essureproblems.webs.com

documenten

June 20, 2019

February 25, 2021

CONTACT

INFO@ESSURECLAIMSNETHERLANDS.COM

Voor meer informatie over de Essure class action in de Verenigde Staten, zie essureclaims.nl

Follow us on social media to learn more about our cases and values.

PGMBM (a trading name of Excello Law Limited)
SRA License Number 512898

© 2021 Stichting Essure Claims, All Rights Reserved

PRIVACY POLICY

DISCLAIMER

PGMBM (a trading name of Excello Law Limited)

SRA License Number 512898

© 2021 Stichting Essure Claims, All Rights Reserved

ANTOINETTE COLLIGNON

PROFIEL

Antoinette Collignon is als advocaat gespecialiseerd in grensoverschrijdende aansprakelijkheid en letselschades, productaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en internationaal privaatrecht. Zij adviseert zowel verzekeraars, internationale letselschadebureau ’s en bedrijven als ook slachtoffers. In internationale zaken werkt zij nauw samen met vooraanstaande advocatenkantoren in Europa en de Verenigde Staten. Antoinette is een van de oprichters van de organisatie PEOPIL (Pan European Organisation for Personal Injury Lawyers) en treedt op als spreker bij internationale conferenties en symposia op het gebied van Europees recht, letselschades en verkeersongevallen.

Zij is auteur van het boek Deelgeschilprocedure (Serie Burgerlijk Proces & Praktijk, Wolters Kluwer).

WERKERVARING

 • Vanaf 2010: Partner en advocaat bij Legaltree, Amsterdam:
  • Complexe internationale letselschadezaken voor zowel slachtoffers als gedaagden ; grensoverschrijdende verkeersongevallen; arbeidsongevallen; productaansprakelijkheid en internationaal privaatrecht; mederaadsvrouw in civiele zaken; letselschade expert voor buitenlandse gerechten; lid van het Nederlandse MH17-team en hoofdadvocaat in zaken voor het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg;
 • 1997-2010 Advocaat bij Beer advocaten, Amsterdam:
  • Letselschadeadvocaat voor slachtoffers; verkeersongevallen; arbeidsongevallen en grensoverschrijdende letselschadezaken; werkzaam onder meer voor de Dow Corning collectieve actie voor de Consumentenbond, de vuurwerkramp in Enschede en de vliegtuigramp van de Turkish Airlines vlucht TK 1951 in 2009;
 • 1993-1997 Advocaat bij Marree & Dijxhoorn advocaten, Amersfoort:
  • Verzekeringszaken en letselschadezaken voor zowel verzekeraars als slachtoffers;
 • 1990-1993: Advocaat stagiaire bij Kienhuis Hoving advocaten, Enschede.


ANDERE FUNCTIES

Huidig

 • Vanaf 2013: Erelid PEOPIL;
 • Vanaf 2014: Docent Europees recht en verkeersongevallen bij Studiecentrum Kerckebosch;
 • Vanaf 2021: Voorzitter Klachtencommissie Bestuur PANTAR, Amsterdam;
 • Vanaf 2022: Bestuursvoorzitter Stichting Environment and Fundamental Rights;
 • Vanaf 2022: Bestuursvoorzitter Stichting Slachtoffers Medische Hulpmiddelen;
 • Vanaf 2023: Bestuurslid IATL;


Voormalig

 • 1997-2009: Bestuurslid PEOPIL;
 • 2009-2013: President PEOPIL;
 • 2010-2014: Vice-voorzitter IETL;
 • 2016-2020: Bestuurslid GJN;
 • 2011-2020: Voorzitter externe Klachtencommissie grensoverschrijdend gedrag PANTAR, Amsterdam;
 • 2011-2022: Lecturer at SDU on personal injury claims;
 • 2014-2017: Lecturer International Dispute Resolution at Leiden University;
 • 2019-2021:  Admissions committee IATL.


LIDMAATSCHAPPEN

 • PEOPIL (Pan European Organisation for Personal Injury Lawyers);
 • LSA (Vereniging van Letselschadeadvocaten);
 • VASR (Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht);
 • IETL (Institute for European Traffic Law) ;
 • IATL (International Academy of Trial Lawyers;
 • OAA (Ondernemende Advocaten Amsterdam).


EDUCATION

 • University of Groningen (RUG): Civiel recht en strafrecht met advocatuur (1990);
 • Grotius Academy Nijmegen: postacademische opleiding letselschades (1994).

JULES SCHAGEN VAN LEEUWEN

WERKERVARING

 • 1976 – 1977: Gewerkt in rurale ziekenhuizen in Brazilië, in de staten Pará en Ceará;
 • 1980 – 1985: Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde (en tevens medisch directeur) bij het Holy Family Hospital, Berekum, Ghana;
 • 1991 – 2019: Gynaecoloog en opleider te Nieuwegein/Utrecht: hoofd Research and Development Gynaecology & Obstetrics; mede oprichter en lid TOP team (Team opvang personeel na schokkende gebeurtenis); lid centrale opleidingscommissie; voorzitter commissie Onderzoek en Onderwijs; voorzitter bibliotheek commissie;
 • 2019: Expert bij introductie van OVHipec (toepassen van verwarmde chemotherapie in de buikholte bij operaties voor uitgezaaide eierstokkanker) in het Gleneagles Hospital te Hong Kong;
 • 2019: onderwijs gynaecologie en obstetrie bij de medische vervolgopleidingen van dat specialisme, te Djokjakarta, Solo en Semarang;
 • 2019-2022: Part-time urogynaecoloog in Radboud UMC Nijmegen (nul uren contract);
 • 2021 –2023: Decaan van de Antonius academie medische vervolgopleidingen en coassistenten van het St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.

 

ANDERE FUNCTIES

Huidig

 • 1991 tot heden: jaarlijks werkzaam (onderwijs en patiëntenzorg) tijdens vakantie periodes bij het Holy Family Hospital, Berekum, Ghana;
 • 2019-heden: medisch adviseur medicolegale vraagstukken;
 • 2019- heden jaarlijks gynaecoloog bij Mungra Medical Centre, Nickerie, Suriname;
 • 2019-heden: Expert in de sector gezondheidszorg van PUM (korte buitenlandse consultaties);
 • 2019-heden: jaarlijks Auditor DNV-GL in UMCG Groningen;
 • 2020 – heden: Scen arts KNMG (consultatie bij euthanasie);
 • Voorzitter Stichting Berekum (stichting ter bevordering van medische kennis in Berekum, Ghana); www.berekum.nl;
 • Lid klachtencommissie St Antonius ziekenhuis;
 • Lid Ghana committee on pelvic floor disorders IUGA, www.iuga.org;

 

Voormalig

 • Lid MEC-U (beoordelingscommissie voor wetenschappelijk onderzoek) tot eind 2023;
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie (“NVOG”, www.nvog.nl): voormalig voorzitter en lid commissie kwaliteitsdocumenten (2005-2015); lid commissie patiënt-informatie en opleiding; lid en medeoprichter koepel Kwaliteit (o.a. als hoofdvisitator niet-opleidings klinieken; 1986-2005); Voorzitter commissie Richtlijnontwikkeling NVOG tot 2007;
 • Lid werkgroep deskundigheidsbevordering huisartsen Zuid-West Utrecht tot 2018.

 

OPLEIDING

 • 1978: Artsexamen Rijksuniversiteit Utrecht;
 • 1978: ECFMG U.S. certificate for foreign medical graduates Indiana University Hospital, Indianapolis, USA;
 • 1978 – 1980: Opleiding in obstetrie/gynaecologie, chirurgie en tropengeneeskunde;
 • 1986 – 1991: Opleiding tot vrouwenarts, Academisch Ziekenhuis Utrecht en St. Joseph Ziekenhuis te Eindhoven.

GUIDO ROOIJACKERS

WERK

 • Business valuator en specialist op het gebied van economische schadebepaling
 • Sinds 2002 partner bij Sman Business Value

ANDERE FUNCTIES

 • Bestuurslid (secretaris) Nederlands Instituut voor Register Valuators (2006-2012)
 • Bestuurslid De Maatschappij, departement Zaanstreek-Waterland
KWALIFICATIES/LIDMAATSCHAPPEN

 • Drs., financiële bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Lid van Vereniging van Register Controllers
 • Lid van Nederlands Instituut voor Register Valuators
 • Lid van European Association of Certified Valuators and Analysts (EACVA)
 • Ingeschreven als gerechtelijk deskundige bij Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen

GEMMA KENTER

Gemma Kenter (1952) heeft geneeskunde gestudeerd aan de UVA, waarna zij is opgeleid tot gynaecoloog in Leiden en Amsterdam. Zij heeft een subspecialisatie in gynaecologische oncologie en was hoofd van de polikliniek in het LUMC van 1986- 1997 en hoofd van de gynaecologische oncologie in het LUMC van 1997-2009.

In 1991 is zij gepromoveerd in Utrecht op het proefschrift “Aspects on treatment and prognosis in carcinoma of the uterine cervix”. In 2005 werd zij benoemd tot hoogleraar gynaecologische oncologie met speciale interesse in immunotherapie. In aug 2009 werd zij hoofd van het Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam (AMC, AVL, VUmc). Haar interessegebieden zijn: “Late gevolgen van de behandeling voor baarmoederhalskanker” en “ De rol van het immuunsysteem bij baarmoederhalskanker”. Sinds december 2018 is zij met emeritaa

KIM SMIT

Kim Smit (1970) is een ervaren financieel bestuurder/toezichthouder met een hoog niveau van persoonlijke integriteit en transparantie die een brede, internationale carrière heeft opgebouwd via een breed palet aan functies bij Shell en het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij heeft ervaring met en kennis van onder andere organisatie- en verandermanagement, governance, langetermijninvesteringen, risicomanagement, ICT, compliance, treasury en strategie.

Functies als toezichthouder naast Stichting Essure Claims

 • NRG/Pallas – nucleair onderzoek en productie van nucleaire medische isotopen: lid  Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie, lid benoemings- en bezoldigingscommissie;
 • Hub Organoids BV- biotechnologiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van organoids afkomstig van stamcellen en wereldmarktleider op dit gebied: lid  Raad van Commissarissen;
 • Stichting Pantein Zorggroep:  lid  Raad van Toezicht en lid auditcommissie;
 • Stichting Jong JGZ – jeugdgezondheidszorg:  lid  Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie;
 • B&S Group S.A – een vennootschap gevestigd in Luxemburg en genoteerd aan de Amsterdamse beurs: technologiebedrijf actief  op het gebied van consumptiegoederen: onafhankelijk lid  Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie;
 • Naturalis Biodiversity Center – museum en onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit: vice-voorzitter  Raad van Toezicht en lid auditcommissie;
 • Regionale Omroep West – nieuws en mediaorganisatie:  lid  Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie;
 • Japanmuseum Sieboldhuis:  lid  Raad van Toezicht.

 

Werkervaring

 • 2018-2022 CFO/Lid Raad van bestuur Leids Universitair Medisch Centrum;
 • 1993-2016 Royal Dutch Shell Group (laatste posities CFO Al Karaana Petrochemicals en Vice President Finance Contracting & Procurement.

 

Opleiding

 • 1993 Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po) ;
 • 1988 Stedelijk Gymnasium Nijmegen.

KARL PETER PUSZKAJLER

Karl Peter Puszkajler is een Duitse advocaat en voormalig rechter bij de rechtbank (Oberlandesgericht) in de Duitse stad München. Tijdens zijn loopbaan als rechter heeft hij duizenden civiele en strafzaken beslecht en – onder meer – expertise opgedaan op alle terreinen van het handels- en ondernemingsrecht.

Na zijn pensionering in 2011 als rechter heeft Karl zich toegelegd op de inzet van zijn nationale en internationale juridische ervaring in het financiële recht en compensatie bij collectieve acties. Sinds 2016 treedt hij op als adviseur in grote claims van investeerders onder de Duitse procedurele wetgeving voor modelprocedures van gedupeerde investeerders bij onjuiste of misleidende informatie op de kapitaalmarkt (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz “KapMuG”).

Hij was medebestuurder van de Nederlandse SICAF (Stichting Investor Claims Against Fortis) en lid van de raad van toezicht van de Stichting Steinhoff International Compensation Claims.

Karl is al decennia actief als opleider van advocaten en rechters in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hij heeft ook de Rwandese procureur generaal geadviseerd bij het herstel van de rechterlijke macht nadat de genocide het land had verwoest en heeft onlangs het bestuur van de Autonome Regio Koerdistan (Irak) geadviseerd in een project om de handhavingsprocedures te moderniseren.

Hij is co-auteur van commentaren op de Duitse wet op de naamloze vennootschappen (GmbHG) en op de compensatieprocedure voor minderheidsaandeelhouders (SpruchG).

13/01 09:00

Our Chatbot is currently unavailable due to scheduled maintenance.

Please call us on 03330 155 900 or try again later