STICHTING ESSURE CLAIMS

ESSURE

Essure is een permanente sterilisatiemethode bij vrouwen, waarvoor geen operatie en narcose nodig zou zijn. Essure is in 2001 op de markt gebracht. In eerste instantie door Conceptus Inc. dat later werd overgenomen door Bayer.

Bayer (en daarvoor Conceptus) presenteerden Essure als een veilige sterilisatiemethode. Inmiddels is gebleken dat er maar beperkt onderzoek is gedaan naar de werking en de schadelijke (neven)effecten van het implantaat. Vanaf 2016 kwam dan ook aan het licht dat veel vrouwen ernstige klachten ondervonden door Essure, zoals chronische ernstige buik- en/of rugpijn, vermoeidheidsklachten en geperforeerde eileiders, baarmoeder of eierstokken en andere klachten. Bayer heeft pas in september 2017 besloten om Essure van de Europese markt te halen. Naar haar zeggen niet vanwege de gebreken aan Essure en de grote hoeveelheid klachten, maar vanwege tegenvallende verkoopcijfers.

In Nederland hebben circa 30.000 vrouwen Essure laten implanteren. Vanwege aanhoudende klachten hebben 3.000 tot 5.000 vrouwen noodgedwongen de Essure operatief laten verwijderen.

Stichting Essure Claims (de “Stichting”) komt op voor alle vrouwen die in Nederland Essure hebben laten implanteren en eist dat Bayer deze vrouwen compenseert voor hun leed en schade.

Als u een Essure in Nederland heeft laten implanteren, kunt u zich bij de Stichting aanmelden door op de aanmeldlink te klikken en uw gegevens met ons te delen. Wij gaan vanzelfsprekend zorgvuldig om met uw gegevens. Dit leggen wij uit in onze privacy statement.

AANMELDEN

Voor meer informatie om u aan te melden bij de Stichting ga naar

DE STICHTING

Stichting Essure Claims is een onafhankelijke Nederlandse stichting en komt op voor de belangen van vrouwen die in Nederland een Essure hebben laten implanteren en die daardoor schade hebben geleden (de “benadeelde vrouwen”).

Wij hebben onderzoek gedaan naar (de implantatie en operatieve verwijdering van) Essure in Nederland en verstrekken/delen informatie daarover met de media, alsmede op deze website.

In de eerste plaats probeert de Stichting in overleg met Bayer tot een regeling te komen. Als dat niet lukt, dan zal de Stichting voor de benadeelde vrouwen een gerechtelijke procedure starten in Nederland. In deze procedure vorderen wij een ‘verklaring voor recht’ dat Bayer onrechtmatig heeft gehandeld jegens de benadeelde vrouwen. Daarnaast eisen wij dat Bayer een schadevergoeding betaalt aan de benadeelde vrouwen.

BESTUUR

BESTUUR

ANTOINETTE COLLIGNON

GUIDO ROOIJACKERS

JULES SCHAGEN VAN LEEUWEN

JULES SCHAGEN VAN LEEUWEN

De Stichting wordt bestuurd door ervaren bestuurders met uitgebreide relevante kennis en expertise met betrekking tot, onder andere, de gynaecologie, medische productaansprakelijkheid/letselschade en financiële schadeberekening:

Antoinette Collignon (voorzitter): meer dan 30 jaar ervaring als letselschadeadvocaat. Zij staat onder meer de slachtoffers van de MH-17 ramp bij.

Jules Schagen van Leeuwen (bestuurslid): arts met meer dan 40 jaar ervaring als gynaecoloog en vrouwenarts in Nederland, Brazilië en Ghana. Hij is in Nederland als arts verbonden aan het UMC Utrecht.

Guido Rooijackers (bestuurslid): een ervaren specialist binnen de ondernemingswaardering en schadeberekeningen.

RAAD VAN TOEZICHT

GEMMA KENTER

KARL PETER PUSZKAJLER

KIM SMIT

De raad van toezicht van Stichting Essure Claims bestaat uit leden met medische, juridische en financiële expertise:

Gemma Kenter (voorzitter) voormalig gynaecoloog en als hoogleraar gynaecologische oncologie verbonden geweest aan verschillende Nederlandse universiteiten.

Karl Puszkajler: voormalig rechter bij het Hof van Beroep in München (Duitsland). Hij heeft uitgebreide ervaring binnen het (collectieve actie)recht.

Kim Smit voormalig lid van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij is bovendien voormalig Chief Financial Officer van een grote petrochemische onderneming.

GEDUPEERDE VROUWEN

Als u in Nederland Essure heeft laten implanteren, dan komen wij op voor uw belangen en kunt u zich aanmelden voor de actie van Stichting Essure Claims tegen Bayer.

Wij houden Bayer aansprakelijk, omdat zij een gebrekkig implantaat op de markt heeft gebracht en omdat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens de benadeelde vrouwen. In de procedure zullen wij de rechtbank verzoeken om een indeling te maken van verschillende schadecategorieën met daarbij horende schadevergoedingen. Elke vrouw zal – afhankelijk van het aantal operaties en hoeveelheid klachten – worden ingedeeld in een schadecategorie.

Om de procedure tegen Bayer te kunnen voeren heeft de Stichting een overeenkomst gesloten met Financiering Essure Claims C.V., dat onder beheer staat van de professionele Nederlandse procesfinancier Redbreast. Deze financier heeft geen invloed op de besluitvorming van de Stichting. De financier ontvangt als vergoeding voor het financieringsrisico een kostenvergoeding en 25% van de opbrengst als de procedure succesvol is.

NO-CURE, NO PAY

Als u zich aanmeldt hoeft u pas iets te betalen (een bijdrage aan de kosten) als u zelf een schadevergoeding ontvangt. U betaalt dan een deel van de kosten en een premie die de procesfinancier wil krijgen. Dit bedrag wordt afgetrokken van de door u te ontvangen compensatie en kan variëren tussen 25-30% van uw compensatie. Het is nooit meer dan 30%.

Vanzelfsprekend zullen wij proberen dit bedrag (25-30%) op Bayer te verhalen, omdat dit de kosten zijn die de Stichting moet maken om financiering aan te trekken en deze procedure te kunnen voeren. De Stichting heeft zelf geen winstoogmerk. De kosten (25-30% van uw claim) betalen wij één-op-één door aan de financier.

Als de Stichting de procedure tegen Bayer verliest, dan hoeft u niets te betalen. Dat komt voor rekening en risico van de financier.

U kunt zich aanmelden

Afmelden kan door een e-mail te sturen aan INFO@ESSURECLAIMSNETHERLANDS.COM

PARTNERS

JURIDISCHE BIJSTAND

LEMSTRA VAN DER KORST

Lemstra Van der Korst NV is het advocatenkantoor dat de Stichting bijstaat in de verschillende juridische aangelegenheden, waaronder: (i) het aangaan van onderhandelingen en het voorbereiden van een rechtszaak tegen Bayer, (ii) het mogelijk aangaan van (collectieve) schikkingsonderhandelingen met deze entiteiten, en (iii) het voeren van een collectieve actie tegen Bayer.

POGUST GOODHEAD

Pogust Goodhead voert in opdracht van de Stichting het registratieproces van deelnemers aan de procedure uit en heeft contact met deelnemende vrouwen. Pogust Goodhead beantwoordt veel vragen en helpt de Stichting met haar uitgebreide kennis over Essure en groepsprocedures in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

REDBREAST EN FINANCIERING ESSURE CLAIMS C.V.

Redbreast Associates N.V. beheert de financieringsvennootschap Financiering Essure Claims C.V. die de procedure van de Stichting financiert. Redbreast is een ervaren Nederlandse financier van (collectieve) procedures en heeft een bestendig trackrecord. Zij wordt geleid door ervaren (voormalig) advocaten en juristen van goede naam en faam.

De Stichting is met Financiering Essure Claims C.V. een financieringsovereenkomst overeengekomen. Deze financier betaalt de procedure van de Stichting tegen Bayer. In ruil voor die financiering, draagt de Stichting bij een succesvolle uitkomst van de procedure aan de financier een kostenvergoeding af en 25% van de schadevergoeding die is toegekend aan de vrouwen die deelnemen aan de procedure.

Als de procedure niet leidt tot een vergoeding, dan is de Stichting niets verschuldigd aan de financier.

Follow us on social media to learn more about our cases and values.

KIM SMIT

Kim Smit (1970) is een ervaren CFO/bestuurder/toezichthouder met een hoog niveau van persoonlijke integriteit die een brede, internationale carrière heeft opgebouwd via een ruime schakering aan functies bij Royal Dutch Shell en meer recentelijk bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Veel ervaring met en kennis van onder andere organisatie- en verandermanagement, governance, lange-termijninvesteringen, risicomanagement, ICT, compliance, treasury en strategie.

Werkervaring

 • 2018-nu Lid Raad van bestuur Leids Universitair Medisch Centrum
 • 1993-2016 Royal Dutch Shell group met als laatste posities CFO Al Karaana Petrochemicals en Vice President Finance Contracting & Procurement

Supervisory

 • Lid Raad van Toezicht en Voorzitter Audit Commissie Naturalis Biodiversity Center
 • Lid Raad van Toezicht Japanmuseum SieboldHuis
 • Lid Raad van Toezicht en Voorzitter Audit Commissie Omroep West
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Leiden European City of Science 2022
 • Lid Bestuur Stichting Curium(ex officio)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Biopartner (ex officio)
 • Lid Bestuur DHD (ex officio)

Opleiding

 • 1988 Stedelijk Gymnasium Nijmegen
 • 1993 Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po)

KARL PETER PUSZKAJLER

In zijn loopbaan als rechter heeft Karl duizenden civiele en strafzaken beslecht en – onder meer – expertise opgedaan op alle terreinen van het handels- en ondernemingsrecht. Na zijn pensionering in 2011 bij het Hof van Beroep in München heeft hij zich toegelegd op het internationaal privaatrecht, het vennootschapsrecht en het kapitaalmarktrecht en heeft hij zijn praktijk als onafhankelijk arbiter zowel in nationale als internationale fora uitgebreid.

Sinds 2016 geeft hij advies aan juridische adviseurs met betrekking tot claims van grote investeerders in het kader van het Duitse kapitaalmarktmodelprocesrecht (KapMuG). Hij is co-directeur van de Nederlandse SICAF (Stichting Investor Claims Against Fortis) en lid van de adviesraad van de Stichting Steinhoff International Compensation Claims.

Hij geeft al decennia lang les en opleiding aan advocaten en rechters in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hij heeft ook de Rwandese regering geraadpleegd bij het herstel van de rechterlijke macht nadat de genocide het land had verwoest en heeft onlangs het bestuur van de Autonome Regio Koerdistan (Irak) geadviseerd in een project om de handhavingsprocedures te moderniseren.

Hij is co-auteur van commentaren op de Duitse wet op de naamloze vennootschappen (GmbHG) en op de compensatieprocedure voor minderheidsaandeelhouders (SpruchG).

GEMMA KENTER

Gemma Kenter (1952) heeft geneeskunde gestudeerd aan de UVA, waarna zij is opgeleid tot gynaecoloog in Leiden en Amsterdam. Zij heeft een subspecialisatie in gynaecologische oncologie en was hoofd van de polikliniek in het LUMC van 1986- 1997 en hoofd van de gynaecologische oncologie in het LUMC van 1997-2009.

In 1991 is zij gepromoveerd in Utrecht op het proefschrift “Aspects on treatment and prognosis in carcinoma of the uterine cervix”. In 2005 werd zij benoemd tot hoogleraar gynaecologische oncologie met speciale interesse in immunotherapie. In aug 2009 werd zij hoofd van het Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam (AMC, AVL, VUmc). Haar interessegebieden zijn: “Late gevolgen van de behandeling voor baarmoederhalskanker” en “ De rol van het immuunsysteem bij baarmoederhalskanker”. Sinds december 2018 is zij met emeritaa

GUIDO ROOIJACKERS

WERK

 • Business valuator en specialist op het gebied van economische schadebepaling
 • Sinds 2002 partner bij Sman Business Value

ANDERE FUNCTIES

 • Bestuurslid (secretaris) Nederlands Instituut voor Register Valuators (2006-2012)
 • Bestuurslid De Maatschappij, departement Zaanstreek-Waterland
KWALIFICATIES/LIDMAATSCHAPPEN

 • Drs., financiële bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Lid van Vereniging van Register Controllers
 • Lid van Nederlands Instituut voor Register Valuators
 • Lid van European Association of Certified Valuators and Analysts (EACVA)
 • Ingeschreven als gerechtelijk deskundige bij Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen

ANTOINETTE COLLIGNON

WERK

 • 1990 – 1996: Letselschadeadvocate bij onder meer Marree & Dijxhoorn en Beer advocaten
 • Sinds 2010 partner en advocaat bij Legaltree

Zij is een specialist in (grensoverschrijdende) aansprakelijkheid- en letselschadezaken, product aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en internationaal privaat recht. Zij adviseert verzekeraars, ondernemingen en slachtoffers. In internationale zaken werkt zij nauw samen met advocatenkantoren in Europa en Amerika.

ANDERE FUNCTIES

 • Medeoprichter van PEOPIL (Pan European Organisation for Personal Injury Lawyers)
 • Lid van LSA en VASR, verenigingen van letselschadeadvocaten
 • IETL (Institute for European Traffic Law), vice-president 2010-2014
 • GJN (Global Justice Network), Member of the Board
 • Voorzitter klachtencommissie ongewenst gedrag van PANTAR, Amsterdam sinds 2011
 • Docent bij onder meer SDU, Kerckebosch, Legalplanet, AVDR

JULES SCHAGEN VAN LEEUWEN

WERK

 • 1978: Artsexamen Rijksuniversiteit Utrecht.
 • 1976 – 1977: Gewerkt in rurale ziekenhuizen in Brazilië, in de staten Pará en Ceará
 • 1978: ECFMG U.S. certificate for foreign medical graduates en werkzaam op afdeling vaatchirurgie van Indiana University Hospital, Indianapolis, USA
 • 1978 – 1980: Opleiding in obstetrie/gynaecologie en chirurgie en tropengeneeskunde
 • 1980 – 1985: Medical officer (in charge) of Holy Family Hospital, Berekum, Ghana
 • 1986 – 1991: Opleiding tot vrouwenarts, Academisch Ziekenhuis Utrecht en St. Joseph Ziekenhuis te Eindhoven
 • 1991 – 2019: Werkzaam als vrouwenarts in het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein/Utrecht
 • 2019: Gast docent en operateur urogynaecologie in Radboud UMC Nijmegen, Teaching OVHipec at Gleneagles Hospital Hong Kong, Auditor DNV-GL in UMCG Groningen, Gynaecoloog bij Mungra Medical Centre, Nickerie, Suriname, Visiting teaching medical specialist Djokjakarta, Solo en Semarang Midden Java
 • 2020: Werkzaam bij het Holy Family Hospital, Berekum, Ghana
 • 2020 – heden: Scen arts KNMG
 • 2021 – heden: Decaan van de Antonius acedemie van het St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein

 

ANDERE FUNCTIES

 • Lid MEC-U (beoordelingscommissie voor wetenschappelijk onderzoek)
 • Opleider gynaecologie & verloskunde (inclusief plaatsvervangend) 1994-2017
 • Lid centrale opleidingscommissie St. Antonius ziekenhuis tot 2018
 • Lid klachtencommissie St Antonius ziekenhuis (tot op heden)
 • Hoofd Research and Development Gynaecology&Obstetrics St Antonius tot 2019
 • Lid koepel Kwaliteit NVOG (o.a. als hoofdvisitator niet-opleidings klinieken tot 2005)
 • Voorzitter cie. Richtlijnontwikkeling NVOG tot 2007
 • Lid cie. kwaliteitsdocumenten NVOG
 • Lid Ghana committee on pelvic floor disorders IUGA
 • Voorzitter cie. Onderzoek en Onderwijs. St. Antonius ziekenhuis tot 2009
 • Mede oprichter en lid team “opvang bij een schokkende gebeurtenis” “TOP team” St. Antonius ziekenhuis tot 2008
 • Voorzitter bibliotheek commissie St. Antonius Ziekenhuis tot 2012
 • Lid werkgroep deskundigheidsbevordering huisartsen Zuid-West Utrecht
 • Voorzitter Stichting Berekum (stichting ter bevordering van medische kennis in Berekum, Ghana; www.berekum.nlR

13/01 09:00

Our Chatbot is currently unavailable due to scheduled maintenance.

Please call us on 03330 155 900 or try again later