STICHTING ESSURE CLAIMS

ESSURE

Essure is een permanente sterilisatiemethode bij vrouwen, waarvoor geen operatie en narcose nodig zou zijn. Essure is in 2001 op de markt gebracht. In eerste instantie door Conceptus Inc. dat later werd overgenomen door Bayer.

Bayer (en daarvoor Conceptus) presenteerden Essure als een veilige sterilisatiemethode. Inmiddels is gebleken dat er maar beperkt onderzoek is gedaan naar de werking en de schadelijke (neven) effecten van het implantaat. Vanaf 2016 kwam dan ook aan het licht dat veel vrouwen ernstige klachten ondervonden door Essure, zoals chronische ernstige buik- en/of rugpijn, vermoeidheidsklachten en geperforeerde eileiders, baarmoeder of eierstokken en andere klachten. Bayer heeft pas in september 2017 besloten om Essure van de Europese markt te halen. Naar haar zeggen niet vanwege de gebreken aan Essure en de grote hoeveelheid klachten, maar vanwege tegenvallende verkoopcijfers.

In Nederland hebben circa 30.000 vrouwen Essure laten implanteren. Vanwege aanhoudende klachten hebben 3.000 tot 5.000 vrouwen noodgedwongen de Essure operatief laten verwijderen.

Stichting Essure Claims (de “Stichting”) komt op voor alle vrouwen die in Nederland Essure hebben laten implanteren en eist dat Bayer deze vrouwen compenseert voor hun leed en schade.

Als u een Essure in Nederland heeft laten implanteren, kunt u zich bij de Stichting aanmelden door op de aanmeldlink te klikken en uw gegevens met ons te delen. Wij gaan vanzelfsprekend zorgvuldig om met uw gegevens. Dit leggen wij uit in onze privacy statement (in het Engels).

AANMELDEN

Voor meer informatie om u aan te melden bij de Stichting ga naar

DE STICHTING

Stichting Essure Claims is een onafhankelijke Nederlandse stichting en komt op voor de belangen van vrouwen die in Nederland een Essure hebben laten implanteren en die daardoor schade hebben geleden (de “benadeelde vrouwen”).

Wij hebben onderzoek gedaan naar (de implantatie en operatieve verwijdering van) Essure in Nederland en verstrekken/delen informatie daarover met de media, alsmede op deze website.

De Stichting heeft geprobeerd om in overleg met Bayer tot een regeling te komen. Bayer was hiertoe niet bereid. Op 4 april 2023 is vervolgens de dagvaarding uitgebracht. Hiermee is de Stichting de gerechtelijke collectieve procedure gestart bij de rechtbank Midden-Nederland. De Stichting vordert een ‘verklaring voor recht’ dat Bayer aansprakelijk is voor de schade van alle vrouwen die in Nederland Essure hebben laten implanteren. Voor vrouwen die Essure hebben laten verwijderen of nog gaan laten verwijderen vordert de Stichting ook een concreet schadebedrag. Meer informatie kunt u terugvinden in de dagvaarding.

Naast de Stichting zijn ook 17 zorgverzekeraars eiser in de procedure. Ook zij vorderen schadevergoeding van Bayer. Op 9 augustus 2023 zijn met de rechtbank procedurele afspraken gemaakt over het verloop van de procedure. Bayer heeft op 1 november 2023 een ‘incidentele conclusie’ ingediend. De Stichting reageert op 24 januari 2024 op deze ‘incidentele conclusie’. Voordat de rechtbank hierover een beslissing neemt, zal een zitting plaatsvinden. Wij zullen u op de hoogte brengen wanneer de datum voor de zitting bekend is.

BESTUUR

BESTUUR

ANTOINETTE COLLIGNON

GUIDO ROOIJACKERS

JULES SCHAGEN VAN LEEUWEN

JULES SCHAGEN VAN LEEUWEN

De Stichting wordt bestuurd door ervaren bestuurders met uitgebreide relevante kennis en expertise met betrekking tot, onder andere, de gynaecologie, medische productaansprakelijkheid/letselschade en financiële schadeberekening:

Antoinette Collignon (voorzitter): meer dan 30 jaar ervaring als letselschadeadvocaat. Zij staat onder meer de slachtoffers van de MH-17 ramp bij.

Jules Schagen van Leeuwen (bestuurslid): arts met meer dan 40 jaar ervaring als gynaecoloog en vrouwenarts in Nederland, Brazilië en Ghana. Voor zijn pensionering was hij als gynaecoloog verbonden aan het St Antonius Ziekenhuis in Utrecht.

Guido Rooijackers (bestuurslid): een ervaren specialist binnen de ondernemingswaardering en schadeberekeningen.

RAAD VAN TOEZICHT

GEMMA KENTER

KARL PETER PUSZKAJLER

KIM SMIT

De raad van toezicht van Stichting Essure Claims bestaat uit leden met medische, juridische en financiële expertise:

 • Gemma Kenter (voorzitter): voormalig gynaecoloog en als hoogleraar gynaecologische oncologie verbonden aan verschillende Nederlandse universiteiten.
 • Karl Puszkajler: voormalig rechter bij onder meer de rechtbank (Oberlandesgericht) in München, Duitsland, met uitgebreide ervaring binnen het (collectieve actie)recht.
 • Kim Smit: Ervaren toezichthouder met toezichthoudende functies in – onder andere – gezondheidszorg, biotechnologie, toeleveringsketen en productie van nucleaire medische isotopen. Voormalig lid van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum en voormalig Chief Financial Officer van een grote petrochemische onderneming.

GEDUPEERDE VROUWEN

Als u in Nederland Essure heeft laten implanteren, dan komen wij op voor uw belangen en kunt u zich aanmelden voor de actie van Stichting Essure Claims tegen Bayer.

Wij houden Bayer aansprakelijk, omdat zij een gebrekkig implantaat op de markt heeft gebracht en omdat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens de benadeelde vrouwen. In de procedure zullen wij de rechtbank verzoeken om een indeling te maken van verschillende schadecategorieën met daarbij horende schadevergoedingen. Elke vrouw zal – afhankelijk van het aantal operaties en hoeveelheid klachten – worden ingedeeld in een schadecategorie.

Om de procedure tegen Bayer te kunnen voeren heeft de Stichting een overeenkomst gesloten met Financiering Essure Claims C.V., dat onder beheer staat van de professionele Nederlandse procesfinancier Redbreast (zie ook onder partners). De financier ontvang ter compensatie van het financieringsrisico een vergoeding van de gemaakte kosten plus 25% van de opbrengst als de procedure succesvol is. De totale vergoeding aan de financier zal per deelnemer nooit meer dan 30% van de toegekende schadevergoeding bedragen.

NO-CURE, NO PAY

Als u zich aanmeldt hoeft u pas iets te betalen (een bijdrage aan de kosten) als u zelf een schadevergoeding ontvangt. U betaalt dan een deel van de kosten en een premie die de procesfinancier wil krijgen. Dit bedrag wordt afgetrokken van de door u te ontvangen compensatie en kan variëren tussen 25-30% van uw compensatie. Het is nooit meer dan 30%.

Vanzelfsprekend zullen wij proberen dit bedrag (25-30%) op Bayer te verhalen, omdat dit de kosten zijn die de Stichting moet maken om financiering aan te trekken en deze procedure te kunnen voeren. De Stichting heeft zelf geen winstoogmerk. De kosten (25-30% van uw claim) betalen wij één-op-één door aan de financier.

Als de Stichting de procedure tegen Bayer verliest, dan hoeft u niets te betalen. Dat komt voor rekening en risico van de financier.

U kunt zich aanmelden

Afmelden kan door een e-mail sturen naar
INFO@ESSURECLAIMSNETHERLANDS.COM

PARTNERS

JURIDISCHE BIJSTAND

LEMSTRA VAN DER KORST

Lemstra Van der Korst NV is het advocatenkantoor dat de Stichting bijstaat in de verschillende juridische aangelegenheden, waaronder: (i) het aangaan van onderhandelingen en het voorbereiden van een rechtszaak tegen Bayer, (ii) het mogelijk aangaan van (collectieve) schikkingsonderhandelingen met deze entiteiten, en (iii) het voeren van een collectieve actie tegen Bayer.

REGISTRATIE EN CONTACT MET DEELNEMENDE VROUWEN

POGUST GOODHEAD

Pogust Goodhead voert in opdracht van de Stichting het registratieproces van deelnemers aan de procedure uit en heeft contact met deelnemende vrouwen. Pogust Goodhead beantwoordt veel vragen en helpt de Stichting met haar uitgebreide kennis over Essure en groepsprocedures in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

FINANCIER

REDBREAST EN FINANCIERING ESSURE CLAIMS C.V.

Redbreast Associates N.V. beheert de financieringsvennootschap Financiering Essure Claims C.V. die de procedure van de Stichting financiert. Redbreast is een ervaren Nederlandse financier van (collectieve) procedures en heeft een bestendig trackrecord. Zij wordt geleid door ervaren (voormalig) advocaten en juristen van goede naam en faam.

De Stichting is met Financiering Essure Claims C.V. een financieringsovereenkomst overeengekomen. Deze financier betaalt de procedure van de Stichting tegen Bayer. In ruil voor die financiering, draagt de Stichting bij een succesvolle uitkomst van de procedure aan de financier een kostenvergoeding af en 25% van de schadevergoeding die is toegekend aan de vrouwen die deelnemen aan de procedure in totaal echter nooit meer dan 30% van de te ontvangen schadevergoeding.

Als de procedure niet leidt tot een vergoeding, dan is de Stichting niets verschuldigd aan de financier.

Follow us on social media to learn more about our cases and values.

ANTOINETTE COLLIGNON

PROFIEL

Antoinette Collignon is als advocaat gespecialiseerd in grensoverschrijdende aansprakelijkheid en letselschades, productaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en internationaal privaatrecht. Zij adviseert zowel verzekeraars, internationale letselschadebureau ’s en bedrijven als ook slachtoffers. In internationale zaken werkt zij nauw samen met vooraanstaande advocatenkantoren in Europa en de Verenigde Staten. Antoinette is een van de oprichters van de organisatie PEOPIL (Pan European Organisation for Personal Injury Lawyers) en treedt op als spreker bij internationale conferenties en symposia op het gebied van Europees recht, letselschades en verkeersongevallen.

Zij is auteur van het boek Deelgeschilprocedure (Serie Burgerlijk Proces & Praktijk, Wolters Kluwer).

WERKERVARING

 • Vanaf 2010: Partner en advocaat bij Legaltree, Amsterdam:
  • Complexe internationale letselschadezaken voor zowel slachtoffers als gedaagden ; grensoverschrijdende verkeersongevallen; arbeidsongevallen; productaansprakelijkheid en internationaal privaatrecht; mederaadsvrouw in civiele zaken; letselschade expert voor buitenlandse gerechten; lid van het Nederlandse MH17-team en hoofdadvocaat in zaken voor het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg;
 • 1997-2010 Advocaat bij Beer advocaten, Amsterdam:
  • Letselschadeadvocaat voor slachtoffers; verkeersongevallen; arbeidsongevallen en grensoverschrijdende letselschadezaken; werkzaam onder meer voor de Dow Corning collectieve actie voor de Consumentenbond, de vuurwerkramp in Enschede en de vliegtuigramp van de Turkish Airlines vlucht TK 1951 in 2009;
 • 1993-1997 Advocaat bij Marree & Dijxhoorn advocaten, Amersfoort:
  • Verzekeringszaken en letselschadezaken voor zowel verzekeraars als slachtoffers;
 • 1990-1993: Advocaat stagiaire bij Kienhuis Hoving advocaten, Enschede.


ANDERE FUNCTIES

Huidig

 • Vanaf 2013: Erelid PEOPIL;
 • Vanaf 2014: Docent Europees recht en verkeersongevallen bij Studiecentrum Kerckebosch;
 • Vanaf 2021: Voorzitter Klachtencommissie Bestuur PANTAR, Amsterdam;
 • Vanaf 2022: Bestuursvoorzitter Stichting Environment and Fundamental Rights;
 • Vanaf 2022: Bestuursvoorzitter Stichting Slachtoffers Medische Hulpmiddelen;
 • Vanaf 2023: Bestuurslid IATL;


Voormalig

 • 1997-2009: Bestuurslid PEOPIL;
 • 2009-2013: President PEOPIL;
 • 2010-2014: Vice-voorzitter IETL;
 • 2016-2020: Bestuurslid GJN;
 • 2011-2020: Voorzitter externe Klachtencommissie grensoverschrijdend gedrag PANTAR, Amsterdam;
 • 2011-2022: Lecturer at SDU on personal injury claims;
 • 2014-2017: Lecturer International Dispute Resolution at Leiden University;
 • 2019-2021:  Admissions committee IATL.


LIDMAATSCHAPPEN

 • PEOPIL (Pan European Organisation for Personal Injury Lawyers);
 • LSA (Vereniging van Letselschadeadvocaten);
 • VASR (Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht);
 • IETL (Institute for European Traffic Law) ;
 • IATL (International Academy of Trial Lawyers;
 • OAA (Ondernemende Advocaten Amsterdam).


EDUCATION

 • University of Groningen (RUG): Civiel recht en strafrecht met advocatuur (1990);
 • Grotius Academy Nijmegen: postacademische opleiding letselschades (1994).

JULES SCHAGEN VAN LEEUWEN

WERKERVARING

 • 1976 – 1977: Gewerkt in rurale ziekenhuizen in Brazilië, in de staten Pará en Ceará;
 • 1980 – 1985: Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde (en tevens medisch directeur) bij het Holy Family Hospital, Berekum, Ghana;
 • 1991 – 2019: Gynaecoloog en opleider te Nieuwegein/Utrecht: hoofd Research and Development Gynaecology & Obstetrics; mede oprichter en lid TOP team (Team opvang personeel na schokkende gebeurtenis); lid centrale opleidingscommissie; voorzitter commissie Onderzoek en Onderwijs; voorzitter bibliotheek commissie;
 • 2019: Expert bij introductie van OVHipec (toepassen van verwarmde chemotherapie in de buikholte bij operaties voor uitgezaaide eierstokkanker) in het Gleneagles Hospital te Hong Kong;
 • 2019: onderwijs gynaecologie en obstetrie bij de medische vervolgopleidingen van dat specialisme, te Djokjakarta, Solo en Semarang;
 • 2019-2022: Part-time urogynaecoloog in Radboud UMC Nijmegen (nul uren contract);
 • 2021 –2023: Decaan van de Antonius academie medische vervolgopleidingen en coassistenten van het St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.

 

ANDERE FUNCTIES

Huidig

 • 1991 tot heden: jaarlijks werkzaam (onderwijs en patiëntenzorg) tijdens vakantie periodes bij het Holy Family Hospital, Berekum, Ghana;
 • 2019-heden: medisch adviseur medicolegale vraagstukken;
 • 2019- heden jaarlijks gynaecoloog bij Mungra Medical Centre, Nickerie, Suriname;
 • 2019-heden: Expert in de sector gezondheidszorg van PUM (korte buitenlandse consultaties);
 • 2019-heden: jaarlijks Auditor DNV-GL in UMCG Groningen;
 • 2020 – heden: Scen arts KNMG (consultatie bij euthanasie);
 • Voorzitter Stichting Berekum (stichting ter bevordering van medische kennis in Berekum, Ghana); www.berekum.nl;
 • Lid klachtencommissie St Antonius ziekenhuis;
 • Lid Ghana committee on pelvic floor disorders IUGA, www.iuga.org;

 

Voormalig

 • Lid MEC-U (beoordelingscommissie voor wetenschappelijk onderzoek) tot eind 2023;
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie (“NVOG”, www.nvog.nl): voormalig voorzitter en lid commissie kwaliteitsdocumenten (2005-2015); lid commissie patiënt-informatie en opleiding; lid en medeoprichter koepel Kwaliteit (o.a. als hoofdvisitator niet-opleidings klinieken; 1986-2005); Voorzitter commissie Richtlijnontwikkeling NVOG tot 2007;
 • Lid werkgroep deskundigheidsbevordering huisartsen Zuid-West Utrecht tot 2018.

 

OPLEIDING

 • 1978: Artsexamen Rijksuniversiteit Utrecht;
 • 1978: ECFMG U.S. certificate for foreign medical graduates Indiana University Hospital, Indianapolis, USA;
 • 1978 – 1980: Opleiding in obstetrie/gynaecologie, chirurgie en tropengeneeskunde;
 • 1986 – 1991: Opleiding tot vrouwenarts, Academisch Ziekenhuis Utrecht en St. Joseph Ziekenhuis te Eindhoven.

GUIDO ROOIJACKERS

WERK

 • Business valuator en specialist op het gebied van economische schadebepaling
 • Sinds 2002 partner bij Sman Business Value

ANDERE FUNCTIES

 • Bestuurslid (secretaris) Nederlands Instituut voor Register Valuators (2006-2012)
 • Bestuurslid De Maatschappij, departement Zaanstreek-Waterland
KWALIFICATIES/LIDMAATSCHAPPEN

 • Drs., financiële bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Lid van Vereniging van Register Controllers
 • Lid van Nederlands Instituut voor Register Valuators
 • Lid van European Association of Certified Valuators and Analysts (EACVA)
 • Ingeschreven als gerechtelijk deskundige bij Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen

GEMMA KENTER

Gemma Kenter (1952) heeft geneeskunde gestudeerd aan de UVA, waarna zij is opgeleid tot gynaecoloog in Leiden en Amsterdam. Zij heeft een subspecialisatie in gynaecologische oncologie en was hoofd van de polikliniek in het LUMC van 1986- 1997 en hoofd van de gynaecologische oncologie in het LUMC van 1997-2009.

In 1991 is zij gepromoveerd in Utrecht op het proefschrift “Aspects on treatment and prognosis in carcinoma of the uterine cervix”. In 2005 werd zij benoemd tot hoogleraar gynaecologische oncologie met speciale interesse in immunotherapie. In aug 2009 werd zij hoofd van het Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam (AMC, AVL, VUmc). Haar interessegebieden zijn: “Late gevolgen van de behandeling voor baarmoederhalskanker” en “ De rol van het immuunsysteem bij baarmoederhalskanker”. Sinds december 2018 is zij met emeritaa

KIM SMIT

Kim Smit (1970) is een ervaren financieel bestuurder/toezichthouder met een hoog niveau van persoonlijke integriteit en transparantie die een brede, internationale carrière heeft opgebouwd via een breed palet aan functies bij Shell en het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij heeft ervaring met en kennis van onder andere organisatie- en verandermanagement, governance, langetermijninvesteringen, risicomanagement, ICT, compliance, treasury en strategie.

Functies als toezichthouder naast Stichting Essure Claims

 • NRG/Pallas – nucleair onderzoek en productie van nucleaire medische isotopen: lid  Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie, lid benoemings- en bezoldigingscommissie;
 • Hub Organoids BV- biotechnologiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van organoids afkomstig van stamcellen en wereldmarktleider op dit gebied: lid  Raad van Commissarissen;
 • Stichting Pantein Zorggroep:  lid  Raad van Toezicht en lid auditcommissie;
 • Stichting Jong JGZ – jeugdgezondheidszorg:  lid  Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie;
 • B&S Group S.A – een vennootschap gevestigd in Luxemburg en genoteerd aan de Amsterdamse beurs: technologiebedrijf actief  op het gebied van consumptiegoederen: onafhankelijk lid  Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie;
 • Naturalis Biodiversity Center – museum en onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit: vice-voorzitter  Raad van Toezicht en lid auditcommissie;
 • Regionale Omroep West – nieuws en mediaorganisatie:  lid  Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie;
 • Japanmuseum Sieboldhuis:  lid  Raad van Toezicht.

 

Werkervaring

 • 2018-2022 CFO/Lid Raad van bestuur Leids Universitair Medisch Centrum;
 • 1993-2016 Royal Dutch Shell Group (laatste posities CFO Al Karaana Petrochemicals en Vice President Finance Contracting & Procurement.

 

Opleiding

 • 1993 Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po) ;
 • 1988 Stedelijk Gymnasium Nijmegen.

KARL PETER PUSZKAJLER

Karl Peter Puszkajler is een Duitse advocaat en voormalig rechter bij de rechtbank (Oberlandesgericht) in de Duitse stad München. Tijdens zijn loopbaan als rechter heeft hij duizenden civiele en strafzaken beslecht en – onder meer – expertise opgedaan op alle terreinen van het handels- en ondernemingsrecht.

Na zijn pensionering in 2011 als rechter heeft Karl zich toegelegd op de inzet van zijn nationale en internationale juridische ervaring in het financiële recht en compensatie bij collectieve acties. Sinds 2016 treedt hij op als adviseur in grote claims van investeerders onder de Duitse procedurele wetgeving voor modelprocedures van gedupeerde investeerders bij onjuiste of misleidende informatie op de kapitaalmarkt (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz “KapMuG”).

Hij was medebestuurder van de Nederlandse SICAF (Stichting Investor Claims Against Fortis) en lid van de raad van toezicht van de Stichting Steinhoff International Compensation Claims.

Karl is al decennia actief als opleider van advocaten en rechters in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hij heeft ook de Rwandese procureur generaal geadviseerd bij het herstel van de rechterlijke macht nadat de genocide het land had verwoest en heeft onlangs het bestuur van de Autonome Regio Koerdistan (Irak) geadviseerd in een project om de handhavingsprocedures te moderniseren.

Hij is co-auteur van commentaren op de Duitse wet op de naamloze vennootschappen (GmbHG) en op de compensatieprocedure voor minderheidsaandeelhouders (SpruchG).

13/01 09:00

Our Chatbot is currently unavailable due to scheduled maintenance.

Please call us on 03330 155 900 or try again later